مجتمع تولیدی وصنعتی کیانیان شمال
عمل آوری-فرآوری- بسته بندی انجماد ماهی ومیگو در یای خزر- تولید پودر وروغن ماهی-فرآوری پای مرغ
پيوندهای روزانه

● قابلیت ها و امکانات برای تحقق اهداف کیفی زیربخش شیلات درگلستان:

- وجود ذخایر مناسب و کمتر برداشت شده، تنوع گونه ای  و گسترده برای ماهیگیری و نزدیکی به صیدگاهها- وجود منابع آبی و اراضی مستعد (ساحلی و غیرساحلی)، تنوع اقلیمی، تنوع زیستی ذخایر آبزیان برای تکثیروپرورش آبزیان ( آب های شیرین، لب شورو شور) - وجود  مزارع و مجتمع های تکثیر و پرورش آبزیان در اختیار داشتن سازوکار نیروی انسانی در قالب یگان حفاظت از منابع - وجود امکانات مناسب در مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان - وجود صنایع فرآوری، انجماد، حمل و نقل آبزیان و سایر صنایع پیشین و پسین صید و پرورش آبزیان - امکان دسترسی به مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی تخصصی - امکان دسترسی به نیروی انسانی با تجربه و آگاه به فن آوری ماهیگیری و آبزی پروری - وجود جاذبه جذب سرمایه و مشارکت بخش غیردولتی و خارجی - وجود بازار و ظرفیت های مناسب برای توسعه صادرات - وجود تشکل ها و امکان مشارکت بهره برداران و تولیدکنندگان در فعالیت های شیلاتی

  مسایل و مشکلات اصلی در مقابل تحقق اهداف کیفی زیر بخش شیلات

- بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی - عدم کفایت امکانات زیربنایی توسعه آبزی پروری - فراگیربودن روش های صید غیرانتخابی - ناکافی بودن هماهنگی منطقه ای با کشورهای همسایه به منظور اعمال مدیریت حفاظت و بهره برداری از ذخایر مشترک - ناهماهنگی در تخصیص و مدیریت منابع آب و مدیریت مناطق ساحلی -  صیادی و مراکز تخلیه صید - تحت فشار بودن ذخایر گونه های کفزی و فقدان امکانات و منابع لازم برای بازسازی ذخایر - تهدید فزاینده زیستگاه های طبیعی آبزیان و فقدان آگاهی های عمومی - نارسایی و تداخل قوانین و آیین نامه ها برای اعمال مدیریت موثر ماهیگیری، آبزی پروری، حفاظت منابع و برخورد با تخلفات - کمبود پژوهش و تحقیقات کاربردی در فعالیت های شیلات - نامناسب بودن روش های حمل و نقل، نگهداری، فرآوری، عرضه آبزیان و ناکارآمدی ساختار بازار آبزیان

● اهداف کیفی شیلات (اهداف آرمانی)

- افزایش سهم آبزیان در الگوی غذایی کشور - بهره برداری مسیولانه و پایدار از منابع آبزی کشور - بهبود کیفیت و کاهش ضایعات آبزیان - حفاظت و بازسازی موثر ذخایر آبزیان - بهبود الگوهای مدیریت آبزی پروری و صید با تاکید بر گسترش مشارکت بهره برداران - بهبود نقش قوانین و مقررات در راهبر، بازسازی، حفاظت و بهره برداری پایدار - گسترش پژوهش های کاربردی و مهارت آموزی شیلاتی - ارتقاء سطح دانش و مهارت های حرفه ای نیروی انسانی زیربخش - ارتقاء بهره وری از منابع و عوامل تولید - توسعه فن آوری و پژوهش های کاربردی به منظور بهره برداری پایدار از منابع و ذخایر آبزی - توسعه پوشش بیمه، عوامل تولید و محصولات در فرآیند صید و آبزی پروری - توسعه صنایع تبدیلی شیلاتی با تاکید بر ارزش افزوده بالا - افزایش کیفیت و تنوع محصولات شیلاتی با تاکید بر بازار محوری - افزایش امنیت سرمایه گذاری و بهره گیری بهینه از منابع و تسهیلات مالی و اعتباری- تامین امنیت غذایی متکی بر افزایش تولید داخلی - بهبود کیفیت و کاهش ضایعات آبزیان - توسعه صادرات - تقویت ساختار بازار - حفاظت و بازسازی ذخایر - توسعه صید از آب های دور - ارتقاء بهره وری در آبزی پروری پایدار با بهره گیری از دانش - توسعه پژوهش های کاربردی و فن آوری نوین

● فعالیت های محوری

- مطالعات جامع توسعه شیلات  یرای صادرات همه جانبه- طرح توسعه پایدار تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان آب شیرین

- طرح توسعه پایدار تکثیر و پرورش میگو و سایر آبزیان - تکمیل، تجهیز، مدیریت و نگهداری مجتمع های آبزی پروری

- بازسازی ذخایر آبزیان - مدیریت صید و اصلاح روش های ماهیگیری - احداث، تکمیل، تجهیز و نگهداری صیدگاهای ماهیگیری

- حفاظت از ذخایر آبزیان - ارتقاء کیفیت اصلاح ساختار توزیع و فرهنگ مصرف آبزیان و توسعه فرآورده های شیلاتی

- ارتقاء بهره وری و ساماندهی مراکز تخلیه صید - کمک های فنی و اعتباری طرح های شیلاتی

● سیاست های فضایی و منطقه ای

- پرورش ماهیان گرمابی در همه مناطق مستعد استان جهت صادرات

- توسعه پرورش ماهیان سردآبی در مناطق کوهستانی، کوهپایه ای استان

- بازسای ذخایر گونه های در معرض خطر آب های ساحلی شمال

- مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در استان های ساحلی شمالی

- توسعه فعالیت در مناطق ساحلی و پشتیبانی از سرمایه گذاری در توسعه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان

- اعمال نظام سهمیه بندی صید در آب های شمال

- احیاء و حفاظت از زیستگاه های طبیعی در سواحل شمال - شناسایی منابع مستعد آب و خاک برای توسعه فعالیت آبزی پروری

- هماهنگی توسعه فعالیت های آبزی پروری با مدیریت منابع آب در حوزه های آبریز

- کاهش فشاربه منابع آب های شمال و هدایت صیادان سنتی به مشاغل جانبی فعالیت توسعه و پرورش میگو و ماهیان خاویاری

- ایجاد ساختارهای مدیریتی حفاظت، بازسازی، مدیریت صید، صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان متناسب با ظرفیت اکولوژیکی مناطق

- توسعه فعالیت آبزی پروری به صورت دو منظوره در منابع آب کشاورزی

▪ مطالعات جامع شیلات:

- مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شیلات - مطالعه کاربری GIS در توسعه فعالیت های شیلاتی

- مطالعات موردی شیلات - مطالعات توسعه صید و آبزی پروری - مطالعه توسعه فن آوری شیلاتی IT وICT

- مطالعات توسعه بازار آبزیان با نگرش صادرات- مطالعات توسعه بازسازی ذخایر و حفاظت از آبزیان

▪ ارتقاء کیفیت اصلاح ساختار توزیع و فرهنگ مصرف آبزیان و توسعه فرآورده های شیلاتی:

- بهبود و ارتقاء کیفیت آبزیان  در صادرات- بهبود و توسعه فرآورده های شیلاتی برای صادرات افزونتر

- توسعه بازار آبزیان  برای صادرات به کشورهای همسایه- ارتقاء فرهنگ مصرف  درداخل وکشورهای همجوار

▪ ارتقاء بهره وری و ساماندهی مراکز جهت صادرات :

- ارتقاء بهره وری و ساماندهی مراکز تخلیه صید - کمک های فنی و اعتباری آبزی پروری و صید و صیادی، حفاظت از منابع و صنایع شیلاتی- این شرکت در جهت تحقق اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز ، افزايش بهره وري و حفاظت از منابع و ذخاير آبزيان ، اشتغال زايي ، بهبود و امنيت غذايي ، افزايش صادرات و درآمد زايي براي کشور را در دستور کار خود قرار داده است براي شکوفا شدن صنعت شیلات  در داخل کشور بايد پتانسيل هاي موجود را در عرضه هاي داخلي و خارجي به نمايش گذاشت که نمايشگاه به عنوان يکي از کارآمدترين روشها مطرح است .

. پیشنهاد وظيفه راهبردی سازمان شیلات :

کمک به توسعه  صنعت شيلا ت ، تنوع محصول و فرآورده هاي شيلاتي ، بهره برداري بهينه از صادرات در داخل و خارج منطقه ، توسعه همکاري ميان اعضاي شیلاتی تهيه و انتشار اطلاعات بازاريابي ، مشاوره فني جهت ارتقاي کيفيت کمک به عرضه فرآورده هاي جديد ، حمايت از توليد و صادرکنندگان ، تجميع فروشندگان و توليد کنندگان
[ 14 Dec 2010 ] [ 1:1 قبل از ظهر ] [ sara ]

درباره وبلاگ

آدرس:استان گلستان-شهرستان بندر ترکمن- کیلومتر 5 جاده بندرترکمن به بندرگز-
روبروی روستای قره سو

mehdi_hogati@yahoo.com فاکس 01733224276

خط مشی

مجتمع صنعتی وتولیدی کیانیان شمال درزمینه عمل اوری فرآوری و بسته بندی وانجماد ماهی ومیگو وتولید انواع محصولات شیلاتی وفرآوری پای مرغ فعاليت دارد درجهت درك و برآورده سازي نيازمندي های جامعه وافزایش سرانه مصرف ماهی و انتظارات مشتري وصادرات آلایشهای طیور با حفظ استانداردهای زيست محیطی براي نسل هاي آينده و نيز ارتقاء سطح سلامت و رفاه جامعه درسال 83 تاسیس و باسرمایه گداری بالغ 70000میلیون ریال بااحداث سردخانه های نگهداری زیر صفر 3000تنی به همراه تونل انجماد وپیش سردکن وواحدهای تولید پودر وروغن ماهی وکنسرو ماهی ومجموعه عمل اوری ماهی درسال 86باضرفیت آزمایشی تولید سالانه 3500تن وارد چرخه تولید کشور شده ودرسال 87با استفاده از تمامی ظرفیت به تولیدانبوه 8500تن در سال به عنوان بزرگترين واحد عمل آوری وفراوری دریای شمال در ناحیه قره سو از توابع بندر ترکمن -بندر گز در استان گلستان
رسما" فعالیت خودرا آغاز نموده است و با اجراي مديريت صحیح وحفظ الگوي استانداردهاي:
ISO 22000:2005 ,ISO 9001:2000, ISO14001:2004,OHSAH 18001:1999
را در جهت نیل به اهداف ذیل برگزیده است :

1 - ارتقاء سطح صلاحيت شغلي و توسعه فرهنگ سیستم و استاندارد مبتنی بر اصول فنی، کیفی، بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در جهت پاسداشت منافع طرفهای ذینفع بویژه مشتریان.

2- ايجاد محيط كار ايمن و سلامت برای کارکنان بصورت پیشگیری از مخاطره های شناسایی شده و محتمل

3- بهبود مستمرنظام های مدیریتی در راستای تحقق اثربخشی اقدامات و فعالیتها .

4- ارتقاء سطح رضایتمندی طرفهای ذینفع بویژه مشتریان از طریق تحویل به موقع تعهدات سازمان.

5-تضمین ایمنی محصول و فرآورده و انطباق با الزامات قانونی

6- ارتقاء و حفظ سطح سلامت كاركنان .

7- ايجاد محيط كار ايمن با شناسايي خطرات و ارزيابي و كنترل ريسك ها .

8- پيشگيري از آلودگي محيط زيست (آب، خاک، هوا) وكاهش اثرات مخرب زيست محيطي ، آلاينده ها و جمع آوري ودفع آنها.

9- جلب مشاركت موثر و فعال كاركنان در برنامه هاي كيفيتي، زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي.

10-رعایت مقررات زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و الزامات قانونی و قوانین مرتبط فعالیت ها و خدمات .

11- دستیابی به شاخص های تعیین شده در فرآیندها

12- بهبود مستمر اثر بخشی سیستم

اينجانب به عنوان موسس ومدیر این مجموعه تعهد خويش را نسبت به اجراي سياست هاي فوق و بهبود مستمر نظامهای مديريتی اعلام نموده و ضمن نظارت و پیگیری اجرای صحیح سیستم های استقرار یافته، نماينده تام الاختياري براي پيشبرد صحيح آن در نظر گرفته ام وتمامي همكاران موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب اهداف تعيين شده و دستیابی به خواسته های استانداردهای مطروحه انجام دهند.mehdi_hojati