<>meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
تاريخ : 22 Feb 2015 | 1:48 بعد از ظهر | نویسنده : sara
 

 

بخش فراوری پای مرغ در این شرکت وسعت زیادی دارد این شرکت با داشتن کد IRاز سازمان دامپزشکی کشور مدت 5سال در امر صادرات به کشورهای تایلند هنگ کنگ ویتنام دارذ این شرکت در سال 93 تابه حال توانسته به میزان 1800تن پا وپنجه به کشورهای ویتنام هنگ کنگ تایلند صادر نماید عمده صادرات محصولات این مجموعه از طریق گمرک بندر ترکمن وگمرک هرمزگان صورت گرفته است وکلیه گواهی بهداشت محموله های فوق از طریق دامپزشکی استان گلستان صورت پذیرفته است

     



تاريخ : 22 Feb 2015 | 1:31 بعد از ظهر | نویسنده : sara

سسالن عمل اوری میگو براساس سایت پرورش میگوی گمیشان تاسیس شده است این مرکز عمل اوری با ظرفیت عمل اوری 400تن در یک شفیت با سردخانه های 500تنی وتجهیزات روز عمل اوری در حال فعالیت است در سال 93 این شرکت بالغ بر 220 تن میگو عمل اوری کرده است و170 تن از این میگو به کشورهای امارات متحده عربی- ویتنام صادر شده است



تاريخ : 22 Feb 2015 | 1:17 بعد از ظهر | نویسنده : sara

صنعت شیلات در بندرترکمن وااشوراده سابقه طولانی دارد امروز مجموعه شیلاتی کیانیان برگرفته از تجارب شیلات اقدام به تولید وفرآوری ابزیان نموده است



تاريخ : 22 Feb 2015 | 1:12 بعد از ظهر | نویسنده : sara



تاريخ : 8 Oct 2014 | 5:16 بعد از ظهر | نویسنده : sara
از قابليتهاي اين صنعت اين است که باعث افزايش توان در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي گرديده است حضور متخصصين اين استان که سالهايي دراز در بخش عمل اوري ميگو در استانهاي جنوبي تجارب ارزنده اي را فراگرفتند امروز ان تجارب در استان گلستان شکوفايي گشته است حضور دکتر فروزان متخصص دامپزشک وفعال در زمينه عمل اوري ميگو که امروز يک برند است سهم بسزايي در قابليت اقتصادي استان وعمل اوري ميگو داشته است



تاريخ : 13 Sep 2014 | 1:36 قبل از ظهر | نویسنده : sara
توليد ميكوي وانامي در سواحل درياي خزر دراستان گلستان شرايط جديدي براي استراتژيك منطقه حادث شده است وبالندگي اين خطه را افزونتر كرده است شروع برداشت ميكوي وانامي در سال٩٣ به ميزان ٧٠٠تن بر أورد مي شود روزانه به ميزان ١٠تن درحال حاظر در اين شركت فراوري مي شود اين شركت با تجهيز إمكانات خود سعي دارد كه سقف تحويل گيري وعمل اوري رادو روز به ميزان ٣٠ تن افزايش دهد اين شركت با دعوت از كليه مهندسين شيلات در انجام اين پروژه عظيم وملئ تقاظا داشته كه همكاري نزديك با اين شركت داشته باشند تا در اين فرايند بزرك سهم بسزايي داشته باشند

تاريخ : 2 Aug 2014 | 3:37 قبل از ظهر | نویسنده : sara